Thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

(TVPL)- Ngày 9-11-1946, Hiến pháp đầu tiên được ban hành. Vì lẽ đó, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII (ngày 20-6-2012) đã thông qua Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó Điều 8 của luật quy định: Lấy ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam. Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, qua đó, xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội.

Thứ ba, 08/11/2022 10:53
Nguồn: SGGP- Clip: VTV- TH: TVphapluat