Tiếp tục lùi các dự án mở rộng cửa ngõ TP.HCM

(THPL) - Nhiều dự án mở rộng cửa ngõ TP.HCM đã được phê duyệt, lên kế hoạch triển khai từ cách đây cả hơn thập niên nhưng đến giờ vẫn nằm trên giấy.

Thứ ba, 26/11/2019 16:15
Nguồn: Tổng hợp