Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực phục vụ sự phát triển của đất nước

Audio THPL
14-01-2022 20:03

(THPL)- Sáng nay (14/1), Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2022. Chủ trì Hội nghị là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ TCCB) Phan Thị Hồng Hà cho biết, năm 2021, Vụ TCCB đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với khối lượng công việc tăng khoảng 20% so với năm 2020 và khoảng 30% so với Kế hoạch năm 2021. Trong đó, nhiều mặt công tác đã đạt được những kết quả rõ nét: công tác xây dựng văn bản, đề án với số lượng văn bản lớn, nhiều văn bản mang tính chiến lược tác động trực tiếp tới quy mô tổ chức của ngành.

Năm 2021, Văn phòng Đảng – Đoàn thể cũng hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Theo Phó Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể Cao Xuân Thuỷ, năm 2021, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, đột xuất phát sinh trong khi chỉ có 6 công chức nhưng tập thể Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu.

Công tác đoàn và phong trào thanh niên có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú hơn. Công tác xã hội, thiện nguyện, các hoạt động thể thao được chú trọng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; tích cực đóng góp vào các phong trào đền ơn đáp nghĩa vì người nghèo; phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ…

Trong năm 2022, Vụ TCCB tiếp tục tham mưu với Lãnh đạo Bộ hoàn thiện thể chế, đề án, văn bản về kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng… Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước; tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo; có cơ chế lựa chọn, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong năm 2022, Văn phòng Đảng – Đoàn thể tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các phiên họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội theo Điều lệ, Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã đạt được trong năm qua. Bộ trưởng cũng nhất trí với kế hoạch trọng tâm năm 2022 của 2 đơn vị trong Báo cáo.

Đối với Vụ TCCB, Bộ trưởng nhấn mạnh năm 2022, Vụ cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các đề án đang thực hiện. Cụ thể, tham mưu xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Nghị định mới thay thế Nghị định 96 sẽ có quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ.


Nguồn: Pháp luật Việt Nam

Cùng chuyên mục