TikTok gây nghiện và liên tục tạo ra các xu hướng với nội dung có dấu hiệu độc hại

(TVPL) - Từ năm 2022 trở lại đây, trên nền tảng TikTok xuất hiện nhiều nội dung có dấu hiệu độc hại, được phát triển mạnh mẽ trên TikTok, gây ảnh hưởng đến trẻ em Việt Nam.

Thứ sáu, 07/04/2023 16:18
Nguồn: TV Pháp Luật