Tìm cơ hội trong thách thức trước việc áp thuế tối thiểu toàn cầu

(TVPL) – Thuế tối thiểu toàn cầu là loại thuế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD khởi xướng, theo đó, các công ty đa quốc gia có doanh thu trên 750 triệu Euro, tương đương 800 triệu đô la mỹ trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kề gần nhất đều phải đóng mức thuế là 15%. Khi doanh nghiệp đi đầu tư ở nước ngoài mà nộp thuế thu nhập tại nước đầu tư dưới 15% thì sẽ phải nộp phần chênh lệch tại nước nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thứ bảy, 22/04/2023 17:56
Nguồn: TVPL