Tin nóng 24h – Ngày 14/04/2023

(TVPL)- Bản tin ngày 14 tháng 04 năm 2023 có các tin: Kết cấu hạ tầng phải đồng bộ, hiện đại, đi trước một bước; - Duy trì thực thi pháp luật, hợp tác hòa bình trên biển vịnh Bắc Bộ; - Từ ngày 15/4 chính thức khóa 2 chiều với thuê bao chưa chuẩn hoá thông tin; - Bắt giữ đối tượng vận chuyển trên 210.000 viên ma túy tổng hợp; - Châu Âu thành lập lực lượng đặc nhiệm về ChatGPT; - Mexico giải cứu hơn 200 người di cư suy kiệt trong thùng xe tải.

Thứ sáu, 14/04/2023 19:59
Nguồn: TV Pháp Luật