Tính đến cuối tháng 8/2020, tổng tài sản các tổ chức tín dụng đạt 12,93 triệu tỷ đồng

19-10-2020 09:02

(THPL)- Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhờ triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo Đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” (Đề án 1058) đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhờ triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo Đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” (Đề án 1058) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

 Cụ thể, quy mô hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng. Tính đến cuối tháng 8/2020, tổng tài sản đạt 12,93 triệu tỷ đồng, tăng 52,1% so với cuối năm 2016. Năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng được củng cố, vốn điều lệ tăng dần qua các năm. Đến cuối tháng 8/2020, vốn điều lệ của toàn hệ thống đạt 629,1 nghìn tỷ đồng, tăng 28,8% so với cuối năm 2016; vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống đạt 1.007,7 nghìn tỷ đồng, tăng 69,4% so với cuối năm 2016.

Được biết, đối với các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ (ngân hàng thương mại nhà nước, không bao gồm 3 ngân hàng thương mại mua bắt buộc) tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các tổ chức tín dụng, tích cực tham gia hỗ trợ, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.

 Đến cuối tháng 8/2020, vốn điều lệ của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) đạt 145,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,1% toàn hệ thống, tăng 6,3% so với cuối năm 2016; tổng tài sản đạt 5.334,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,3% toàn hệ thống, tăng 40,2% so với cuối năm 2016.


Nguồn: Tin nhanh chứng khoán – TH: THPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục