Tổ chức lễ giao nhận quân không quá 20 phút

Audio THPL
26-02-2021 19:10

(THPL)- Để phòng dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị tổ chức lễ giao nhận quân không quá 20 phút, đồng thời hạn chế người thân đến đưa, tiễn tân binh.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, trong 3 ngày 27-28/2 và 3/3, các địa phương không có dịch bệnh COVID-19 tổ chức đợt tiễn công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước tình hình dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị giao, nhận quân phải bảo đảm nhanh gọn, không tổ chức văn nghệ, hội trại.. Thời gian buổi lễ không quá 20 phút.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo, trường hợp dịch bệnh phức tạp, các đơn vị không tổ chức lễ giao, nhận quân mà thực hiện bàn giao quân trực tiếp. Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị vận động nhân dân hạn chế thấp nhất người thân đưa, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ để đảm bảo phòng dịch bệnh.

Trước ngày giao, nhận quân, các địa phương hoàn tất việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tân binh không để lây nhiễm dịch COVID-19 khi về đơn vị.


Nguồn: VTC – Clip: Truyền hình Quảng Ngãi - TH: THPL

Cùng chuyên mục