Toà cấp huyện quyết định đưa người nghiện ma túy dưới 18 tuổi đi cai

Audio THPL
09-12-2020 15:37

(THPL)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp đưa người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện bắt buộc

Sáng 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc chỉnh lý, tiếp thu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Trong đó có đề cập đến việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc do TAND cấp huyện quyết định.

 Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, bà Nguyễn Thuý Anh – Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, quan điểm người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ và biện pháp phải khác so với đối tượng từ 18 tuổi trở lên thể hiện tính nhân văn của Nhà nước ta.

Nếu quy định tiếp tục áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã cai nghiện ma túy bắt buộc nhưng tái nghiện thì vô tình coi đối tượng này giống như trường hợp người từ đủ 18 tuổi trở lên bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

Dự thảo quy định thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi từ 6 tháng đến 12 tháng. Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc do Tòa án Nhân cấp huyện quyết định và không coi là biện pháp xử lý hành chính.

 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại Kỳ họp thứ 11 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2021, với hiệu lực thi hành bắt đầu từ 1/1/2022.    

Nguồn: VTC – TH: THPL

Cùng chuyên mục