TỌA ĐÀM GÓC NHÌN PHÁP LÝ: Thực tiễn trong tranh chấp hợp đồng xây dựng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ

(THPL): Xây dựng là một trong những lĩnh vực rất phức tạp đòi hỏi cao ở trình độ của các nhà thầu, một công trình thường sẽ có sự tham gia của nhiều nhà thầu phụ thông qua việc ký hợp đồng với nhà thầu chính cũng vì như vậy mà trong quá trình thi công dự án, giữa các bên không tránh khỏi việc xảy ra các tranh chấp. Vậy làm sao để có thể siết chặt trách nhiệm của các nhà thầu đối với công trình, cũng như đối với các điều khoản trong hợp đồng? Là điều mà chúng tôi sẽ cùng chia sẻ ngày hôm nay.

Thứ ba, 07/06/2022 10:28
Nguồn: Truyền hình pháp luật