Toạ đàm pháp luật: “Công nghệ và xu hướng làm đẹp 4.0: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn”

Với mong muốn góp phần làm cho thị trường thẩm mỹ phát triển lành mạnh, để mọi người đều có cơ hội được làm đẹp và đẹp toàn diện một cách an toàn, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Sarah Le tổ chức toạ đàm pháp luật: “Công nghệ và xu hướng làm đẹp 4.0: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn

Thứ bảy, 17/11/2018 14:43
Nguồn: THPL