Tọa Đàm Pháp luật : Làm sao để bảo vệ bản thân khi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản càng lúc càng tinh vi?

(TVPL) - Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ thủ đoạn. Đặc biệt hơn, loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các lĩnh vực kinh tế như tài chính, chứng khoán, đầu tư, phát hành trái phiếu doanh nghiệp... với thủ đoạn hết sức tinh vi, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật để hoạt động phạm tội, gây ra hậu quả thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, 22/05/2023 16:10
Nguồn: TV Pháp Luật