TỌA ĐÀM PHÁP LUẬT: Lập Di chúc – Các vấn đề cần lưu ý

(TVPL)- Người lập di chúc phải ra UBND xã hay đến phòng công chứng để lập di chúc? Nếu đã lập di chúc xong rồi, sau đó lại muốn thay đổi hay hủy bỏ có được không?

Thứ tư, 10/05/2023 22:03
Nguồn: TVPL