Tọa đàm Pháp luật: Phòng vệ chính đáng

(TVPL) - Hiện nay, báo chí nhắc rất nhiều tới chủ đề “ Phòng Vệ Chính Đáng”. Phòng vệ chính đáng được quy định là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người bị hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng mà gây ra thương tích hoặc làm chết người dẫn đến phải chịu TNHS trước pháp luật. Vậy thế nào là phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng?

Thứ tư, 24/05/2023 18:48
Nguồn: TV Pháp Luật