Tọa đàm Pháp luật: Tháng hành động vì trẻ em 2023, cùng bàn về vấn nạn “xâm hại trẻ em”

(TVPL) - Xâm hại trẻ em là một vấn nạn nhức nhối của xã hội, đặc biệt là xâm hại tình dục. Mặc dù thời gian qua, đã có nhiều biện pháp được đưa ra nhằm ngăn chặn vấn nạn này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số vụ trẻ em bị xâm hại vẫn ngày càng gia tăng, đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em cũng ngày càng mở rộng…

Thứ tư, 28/06/2023 14:43
Nguồn: Hoàng Thịnh - TVPL