Toa Đàm Pháp Luật Trực Tuyến: 21 đối tượng nào được miễn học phí từ ngày 15/10/2021?

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong các nội dung liên quan, nổi bật nội dung quy định rất cụ thể 21 đối tượng được miễn, giảm học phí.

Chủ nhật, 07/11/2021 10:15
Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật