Toạ Đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Bản quyền âm nhạc của Hồ Văn Cường, ai được quyền sở hữu?

Do bạo bệnh, nữ ca sỹ Phi Nhung đã qua đời trong khi một số vấn đề với ca sỹ Hồ Văn Cường vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trong đó, có lẽ là vấn đề bản quyền tác phẩm âm nhạc. của ca sỹ Hồ Văn Cường sẽ do ai quản lý, sở hữu sau khi nữ ca sỹ Phi Nhung qua đời?

Thứ ba, 12/10/2021 15:39
Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật