Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: BÍ MẬT ĐỜI TƯ-QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

- Thế nào là quyền bí mật đời tư? - Các trường hợp thông thường nào dễ bị xâm hại đến quyền bí mật đời tư mà người bị xâm hại và người xâm hại đều ... vô tình không biết? - Ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và quyền bảo vệ bí mật đời tư? - Những lưu ý cho người dân để bảo vệ bí mật đời tư? - Nếu bị xâm phạm, người dân cần tiến hành những biện pháp gì? - Chế tài đối với hành vi xâm phạm bí mật đời tư?

Thứ ba, 10/07/2018 14:35
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật