Tọa đàm pháp luật trực tuyến: bước chuyển mới cho trái phiếu doanh nghiệp

(TVPL)- Ngày 16/09/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ, đưa ra khung pháp lý chặt chẽ để có cơ chế bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư trên thị trường.

Thứ năm, 20/10/2022 16:30
Nguồn: TV Pháp Luật