Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Chính sách về đầu tư kinh doanh - Gỡ rối cho các Doanh nghiệp

(TVPL) - Thời gian gần đây, hệ thống pháp luật trong kinh doanh của nước ta dần được hoàn thiện và có những bước tiến đáng kể trong tư duy quản lý và cách thức điều chỉnh chính sách. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực trên thì hệ thống pháp luật về kinh doanh của nước ta đang đối mặt với vấn đề bất cập lớn, đó là sự thiếu thống nhất, chồng chéo giữa các văn bản luật khi cùng điều chỉnh về hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thứ năm, 10/11/2022 13:01
Nguồn: TV Pháp Luật