Đang tải

Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Có hay không việc doanh nghiệp hưởng lợi khi kéo dài thời gian giảm phí sử dụng đường bộ?

19-10-2021 08:52

(THPL)- Việc giảm phí đường bộ cho doanh nghiệp vận tải thời điểm này là chính sách ưu việt, nhưng sau khi hết thời hạn các doanh nghiệp có được hưởng lợi tiếp không khi mà khó khăn vẫn chồng chất. Đây là vấn đề mà doanh nghiệp vận tải rất quạn tâm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang làm doanh thu của các doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng. Để hiểu rõ vấn đề nêu trên, Truyền Hình Báo Pháp Luật Việt Nam đã kết nối với Luật sư Phạm Hoài Thu.

Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật

Cùng chuyên mục