Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: GÓC NHÌN PHÁP LÝ TRONG SỬA ĐỔI NĐ65 SẼ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP VỀ TRÁI PHIẾU HIỆN NAY

(TVPL) - Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Thứ năm, 16/02/2023 17:47
Nguồn: TV Pháp Luật