Tọa Đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Huy động vốn 4.0 từ vụ án nghìn tỷ Phạm Thanh Hải

Tọa Đàm Pháp Luật Trực Tuyến với chủ đề: HUY ĐỘNG VỐN THỜI 4.0: TỪ VỤ ÁN NGHÌN TỶ PHẠM THANH HẢI IDT. Thời gian: thứ 6: 14:00 đến 16:00 ngày 11/05/2018 Phát Trực tuyến trên: - Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam: http://tvphapluat.vn/ - YouTube:: Truyền Hình Pháp Luật. - Fanpage: https://www.facebook.com/tvphapluat.vn/

Thứ sáu, 11/05/2018 04:07
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật