Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Kết hôn thời kỳ covid-19

(THPL)-Tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn đang tiếp tục kéo dài. Các hoạt động cưới hỏi, tổ chức sự kiện gần như chưa thể nào quay trở lại hoạt động bình thường. Đám cưới thường chỉ tổ chức gon gàng trong gia đình, hoặc thâm chí qua online, người chồng và người vợ cách xa nhau về mặt địa lý. Đây là một phần ý do gây ra thực trạng “nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn”, đã và đang tồn tại trong thực tế và đang có xu hướng phát triển cả về số lượng và tính chất quan hệ.

Thứ sáu, 14/01/2022 13:40
Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật