Tọa đàm Pháp Luật Trực tuyến- Kỳ 496: Phụ nữ cần làm gì để phòng chống bạo lực gia đình? (Kỳ 4)

(THPL)- Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, gây nhức nhối cho xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em. Ở Việt Nam, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm tới việc phòng, chống bạo lực gia đình và đã ban hành nhiều đạo luật liên quan. Những văn bản này đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Vậy để những quy định này đi vào thực tiễn các tình huống bạ

Thứ hai, 12/07/2021 10:20
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật