Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến- Kỳ 523: Quyết liệt thực hiện gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn?

(THPL)- Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Điều này sẽ góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới; duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và ngư

Thứ hai, 20/12/2021 15:16
Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật