Tọa đàm Pháp luật trực tuyến: Người dân cần làm gì khi ... lỡ ký "hợp đồng giả cách"? ( Kỳ 2 )

(THPL) - Pháp luật Việt Nam không có khái niệm về “Hợp đồng giả cách”. Tuy nhiên, thuật ngữ này vẫn xuất hiện nhiều trên các diễn đàn, trang thông tin về pháp luật. Hợp đồng giả cách là một loại Hợp đồng được xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che dấu đi một giao dịch dân sự khác, thường xuất hiện trong các giao dịch dân sự về mua bán, chuyển nhượng hay vay tài sản. Nếu mất cảnh giác bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của cái gọi là “Hợp đồng giả cách”.

Thứ tư, 06/04/2022 16:40
Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật