Tọa Đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Quyền phụ nữ chăm sóc con sau ly hôn (Kỳ 1)

(THPL): Việc bảo vệ quyền của phụ nữ khi họ rơi vào hoàn cảnh ly hôn là cực kỳ cần thiết, bởi vì phụ nữ được xác định là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, cần được quan tâm đặc biệt. Khi họ rơi vào hoàn cảnh ly hôn, hơn lúc nào hết, việc bảo đảm thực thi quyền con người của phụ nữ trong thực tế là việc làm ý nghĩa cho họ niềm tin vào công lý và giúp họ ổn định tinh thần, cuộc sống sau khi ly hôn. Vậy pháp luật qui định trong trường hợp này như thế nào?

Thứ bảy, 16/04/2022 10:29
Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật