Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần qua phương thức bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

10-11-2021 14:27

(THPL)- Chào bán cổ phần là một trong các phương thức huy động tăng vốn điều lệ hiệu quả nhất của công ty cổ phần. Một trong các hình thức chào bán cổ phần phổ biến được các công ty cổ phần áp dụng là chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Vậy chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là gì và được thực hiện thế nào?

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục