Các khách mời sẽ cùng quý khán giả trao đổi xung quanh các vấn đề chính: Vấn đề 1: Những căn bệnh tâm thần thường gặp trong xã hội ngày nay? Vấn đề 2: Những thuận lợi và khó khăn trong việc chuẩn đoán, điều trị, giám định các bệnh nhân tâm thần? Vấn đề 3: Pháp Luật quy định như thế nào trong công tác chuẩn đoán, điều trị và giám định bệnh nhân tâm thần? Vấn Đề 4: Những vấn đề cần lưu ý trong công tác giám định bệnh nhân tâm thần? Vấn đề 5: Những điều cần lưu ý đối với thân nhân của bệnh nhân...

Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Thực trạng bệnh tâm thần trong xã hội hiện đại và những vấn đề pháp lý cần nắm rõ.

08-09-2018 05:20

Các khách mời sẽ cùng quý khán giả trao đổi xung quanh các vấn đề chính: Vấn đề 1: Những căn bệnh tâm thần thường gặp trong xã hội ngày nay? Vấn đề 2: Những thuận lợi và khó khăn trong việc chuẩn đoán, điều trị, giám định các bệnh nhân tâm thần? Vấn đề 3: Pháp Luật quy định như thế nào trong công tác chuẩn đoán, điều trị và giám định bệnh nhân tâm thần? Vấn Đề 4: Những vấn đề cần lưu ý trong công tác giám định bệnh nhân tâm thần? Vấn đề 5: Những điều cần lưu ý đối với thân nhân của bệnh nhân...

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục