Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Thực trạng bệnh tâm thần trong xã hội hiện đại và những vấn đề pháp lý cần nắm rõ.

Các khách mời sẽ cùng quý khán giả trao đổi xung quanh các vấn đề chính: Vấn đề 1: Những căn bệnh tâm thần thường gặp trong xã hội ngày nay? Vấn đề 2: Những thuận lợi và khó khăn trong việc chuẩn đoán, điều trị, giám định các bệnh nhân tâm thần? Vấn đề 3: Pháp Luật quy định như thế nào trong công tác chuẩn đoán, điều trị và giám định bệnh nhân tâm thần? Vấn Đề 4: Những vấn đề cần lưu ý trong công tác giám định bệnh nhân tâm thần? Vấn đề 5: Những điều cần lưu ý đối với thân nhân của bệnh nhân...

Thứ bảy, 08/09/2018 05:20
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật