Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Trọng tài thương mại - Phương thức hữu hiệu để giải quyết tranh chấp quốc tế

(TVPL) - Trong quá trình thương mại quốc tế, việc xuất hiện các tranh chấp không tránh khỏi và với sự khác biệt về hệ thống pháp luật, văn hóa và ngôn ngữ giữa các quốc gia, việc giải quyết có thể trở nên rất phức tạp, kéo dài và tốn kém. Trong bối cảnh này, trọng tài thương mại là một phương thức linh hoạt, đáng tin cậy và được ưa chuộng.

Thứ ba, 11/06/2024 20:30
Nguồn: Diễm Quỳnh - TVPL