Tọa Đàm Pháp Luật: TỪ VỤ VIỆC NGƯỜI DÂN BỎ TIỀN XÂY CẦU, SỬA ĐƯỜNG NHƯNG BỊ PHẠT DO CHƯA ĐỦ GIẤY PHÉP, CẦN NHÌN NHẬN Ở GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT SAO CHO ĐÚNG?

Trong những ngày qua, dư luận bàn nhiều về thông tin một số người dân ở vài địa phương bị phạt, bị tháo gỡ công trình công cộng, cụ thể là đường, cầu do.. .chưa tuân thủ các quy định bắt buộc. Chúng ta có thể hiểu rằng hành động của một số người dân tự nguyện bỏ tiền túi của mình ra để sửa chữa công trình giao thông thì cũng nhằm để giúp người dân được thuận tiện hơn trong việc đi lại trong khi chờ đợi chủ trương, chính sách cũng như ngân sách Nhà Nước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc

Thứ ba, 17/07/2018 13:55
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật