Toạ đàm Vai trò của pháp luật với Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam

05-06-2019 17:05

(THPL) - Ngày 4/6, tại Đà Nẵng, Báo Pháp Luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Vai trò của pháp luật với Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam" với sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan tại miền Trung; giới luật gia, luật sư, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây cũng là một nội dung của cuộc thi Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân "Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững", nhằm lan tỏa hiểu biết về vai trò của pháp luật đối với chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam...

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục