Tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán dưới góc độ pháp lý và thực tiễn

(THPL)- Thị trường chứng khoán là một thị trường tiềm năng với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thị trường chứng khoán vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường và đi ngược lại lợi ích chung của quốc gia.

Thứ ba, 01/11/2022 09:17
Nguồn: Tvphapluat