Tổng Bí thư ra lời kêu gọi cả nước chống dịch

Audio THPL
29-07-2021 19:52

(THPL)- Chiều ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Theo Tổng Bí thư, hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khoẻ và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Tổng Bí thư "tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài": Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ Trung ương tới cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình.

Trong lời kêu gọi có đoạn Tổng Bíí thư viêt: "Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được"

*Bài/loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ.


Nguồn: Tổng Hợp- Clip: Thanh Niên- TH: THPL

Cùng chuyên mục