Tổng KTNN: Xử lý nghiêm cán bộ, công chức sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”

Audio THPL
19-06-2019 19:16

(THPL) - Liên quan đến những dấu hiệu tiêu cực về nhũng nhiễu, tham nhũng, nhận hối lộ và chung chi. Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán.

Nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả và chất lượng kiểm toán. Tổng kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước cần tăng cường hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các Đoàn Kiểm toán, Tổ Kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước. 

Đặc biệt là các lĩnh vực như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm toán thuế… trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành rà soát, đánh giá và báo cáo kịp thời về những cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên không đủ phẩm chất đạo đức, có dấu hiệu hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, "vòi vĩnh", "chung chi", gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán, lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi, phục vụ động cơ cá nhân, hoặc bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán…

Tại công điện của Kiểm toán Nhà nước cũng nêu rõ, "Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật".

Ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật phải báo cáo ngay Tổng Kiểm toán Nhà nước và lập thủ tục chuyển cho cơ quan điều tra, không được có hành vi che giấu vi phạm, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán Nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý.

TH: Thu Thảo

Nguồn: Người lao động

Cùng chuyên mục