TP HCM: Giới trẻ giao lưu cùng tác giả hồi ký “khi tổ quốc gọi”

01-09-2018 15:10