(THPL) - Theo Sở giáo dục và đào tạo TP HCM, năm học 2018 - 2019 thành phố có khoảng 105.000 học sinh trung học cơ sở, nhưng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập dự kiến sẽ 70.000 học sinh. Ngoài ra, điểm mới của kỳ thi tuyển sinh năm nay là học sinh sẽ không còn được cộng điểm nghề phổ thông, thay vào đó có quy định về chế độ ưu tiên cụ thể cho từng đối tượng.

TP HCM: Những đối tượng được cộng điểm và ưu tiên tuyển thẳng vào lớp 10 năm 2019 -2020

15-03-2019 08:40

(THPL) - Theo Sở giáo dục và đào tạo TP HCM, năm học 2018 - 2019 thành phố có khoảng 105.000 học sinh trung học cơ sở, nhưng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập dự kiến sẽ 70.000 học sinh. Ngoài ra, điểm mới của kỳ thi tuyển sinh năm nay là học sinh sẽ không còn được cộng điểm nghề phổ thông, thay vào đó có quy định về chế độ ưu tiên cụ thể cho từng đối tượng.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục