Đang tải

TP Hồ Chí Minh bầu bổ sung 3 nhân sự mới

Audio THPL
19-10-2021 14:57

(THPL)- Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh; ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa được HĐND TP Hồ Chí Minh bầu làm ủy viên UBND TP Hồ Chí Minh.

Sáng 19/10, tại buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa X, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - đã đọc tờ trình giới thiệu 3 người đứng đầu cơ quan chuyên môn của chính quyền để các đại biểu bầu ủy viên UBND TP.HCM gồm: Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh.

Tổng số đại biểu tham gia kỳ họp này bao gồm 88 đại biểu tương ứng với 88 phiếu phát ra và kết quả kiểm phiếu như sau: PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ 88/88 phiếu đồng ý; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tại đạt tỷ lệ 88/88 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ đồng ý 100% trên tổng số phiếu phát ra; ông Đặng Quốc Toàn đạt tỉ lệ phiếu bầu: 86/88 phiếu đồng ý.

Hiện Thường trực UBND TP.HCM gồm: Chủ tịch Phan Văn Mãi và 5 Phó chủ tịch: Lê Hòa Bình, Phan Thị Thắng, Ngô Minh Châu, Võ Văn Hoan và Dương Anh Đức. 21 ủy viên UBND TP HCM là lãnh đạo các sở, ban, ngành trực thuộc.


Nguồn: UBND TPHCM – Video: VTV

Cùng chuyên mục