TP Hồ Chí Minh dự kiến có số ĐBQH khoá XV đông nhất

Audio THPL
01-03-2021 14:51

(THPL)- Trong số 500 Đại biểu Quốc hội của cả nước, TP Hồ Chí Minh - dự kiến có 30 đại biểu - sẽ là địa phương có số lượng Đại biểu Quốc hội nhiều nhất.

Theo Nghị quyết số 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11-1-2021, TP Hồ Chí Minh dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu, đây sẽ là địa phương có số lượng Đại biểu Quốc hội nhiều nhất.

Số lượng, cơ cấu Đại biểu Quốc hội khóa XV được dự kiến trên cơ sở đảm bảo tính đại diện các giai tầng, thành phần, vùng miền và có cơ cấu hợp lý. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến số lượng Đại biểu Quốc hội ở Trung ương là 207 đại biểu và số lượng Đại biểu Quốc hội ở địa phương 293 đại biểu. Cơ cấu kết hợp phấn đấu đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 đại biểu; đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu.

Đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỉ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỉ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qui định, việc giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 11/3. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào chủ nhật, ngày 23/5/2021.


Nguồn: Pháp luật Việt Nam – TH: THPL

Cùng chuyên mục