TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Nuôi con nuôi

Audio THPL
13-11-2021 14:40

(THPL)- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả pháp luật nuôi con nuôi, Sở Tư pháp TP HCM đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi, Công ước LaHay và các văn bản quy định chi tiết, đảm bảo tiến độ, hiệu quả thủ tục giải quyết nuôi con nuôi. Đến nay, thành phố đã giải quyết 2.554 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước.

Để triển khai thi hành các quy định pháp luật về nuôi con nuôi con nước, UBND Thành phố đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành ban hành các văn bản quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong đăng ký nuôi con nuôi trong nước; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về nuôi con nuôi trong nước, đảm bảo mục đích của việc nuôi con nuôi là nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ, con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Cùng với đó, UBND cấp xã trên địa bàn TP HCM thường xuyên rà soát nhu cầu cần được nhận làm con nuôi đối với trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa đang ở tại cộng đồng. Nếu người đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ hoặc người trong nước có nguyện vọng nhận trẻ làm con nuôi thì ưu tiên xem xét giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết cho trẻ con nuôi, thực hiện đúng theo quy định tại Điều 16 Luật Nuôi con nuôi.

Nhìn chung, trong thời gian qua, việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước trên địa bàn TP HCM đã đi vào nề nếp, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về con nuôi và các pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, vẫn có nhiều khó khăn, vướng mắc như: Một số hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi chưa hợp lệ, chưa đầy đủ, trình tự, thủ tục giải quyết chưa đảm bảo việc lấy ý kiến, hoặc thời gian thay đổi ý kiến của những người có liên quan về việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi; vẫn còn tình trạng người dân tự ý mang trẻ về chăm sóc, nuôi dưỡng mà không đăng ký khai sinh và đăng ký việc nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền…

Do đó, để tăng cường hiệu quả thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước LaHay, Sở Tư pháp TP HCM sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nuôi con nuôi và các văn bản pháp luật có liên quan rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, hiểu rõ hơn các quy định về nuôi con nuôi. Từ đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đăng ký nuôi con nuôi, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cha mẹ nuôi và con nuôi.


Nguồn: PLVN

Cùng chuyên mục