TP.HCM đề nghị bổ sung nhiều biên chế công chức phường

Audio THPL
22-06-2021 11:30

(THPL)- Hiện TP.HCM có 249 phường, quy định cho phép mỗi phường bình quân 15 công chức, nên UBND TP đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ bổ sung biên chế công chức phường cho TP.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc bổ sung biên chế công chức làm việc tại UBND các phường, trực thuộc biên chế công chức của UBND các quận và thành phố Thủ Đức.

UBND TP cho biết theo quy định về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số bình quân này được tính cho tổng số phường của một quận hoặc thành phố Thủ Đức.

Theo quy định, từ ngày 1-7-2021, công chức làm việc ở UBND các phường tại TP.HCM sẽ thuộc biên chế của UBND các quận và thành phố Thủ Đức, được tuyển dụng và quản lý theo quy định đối với công chức.

Do vậy, để có cơ sở trình HĐND thành phố về việc bổ sung biên chế công chức cho UBND thành phố Thủ Đức và UBND các quận, UBND thành phố đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung biên chế công chức cho TP.HCM.


Nguồn: Tổng hợp – Video: TTXVN - TH: THPL

Cùng chuyên mục