TP.HCM đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác hỗ trợ việc làm cho Kiều bào

(TVPL)- Chương trình Đối thoại về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài có liên quan đến Tp. HCM diện chuyên gia, tu nghiệp và xuất khẩu lao động. Bàn về công tác đảm bảo quyền lợi và an sinh xã hội cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Thứ ba, 05/12/2023 20:04
Nguồn: Huyền Lương - TVPL