TP.HCM kêu gọi kiều bào hiến kế phòng, chống COVID-19

Audio THPL
18-07-2021 16:58

(THPL)- Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM mong muốn các chuyên gia, doanh nhân kiều bào từ các kinh nghiệm thực tiễn ở các nước đưa ra giải pháp giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch COVID-19.

Ngày 18/7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM công bố lời kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM chung tay khống chế dịch COVID-19, đưa thành phố sớm trở lại trạng thái “bình thường mới."

Trong bức tâm thư gửi đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đề nghị các chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào chia sẻ những kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, hiến kế cho thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn các chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào từ các kinh nghiệm thực tiễn ở các nước, đưa ra các giải pháp giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Bên cạnh đó, hiến kế các giải pháp an toàn để doanh nghiệp vừa sản xuất vừa thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

 Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM trân trọng tiếp nhận, ghi nhận mọi ý kiến của các chuyên gia, trí thức, doanh nhân và mọi kiều bào gửi đến Ủy ban từ nay đến trước ngày 30/7, để tổng hợp báo cáo lãnh đạo TP.

Nguồn: TTXVN – Video: Thanh niên - TH: THPL

Cùng chuyên mục