TPHCM lên kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học cho 14 vị trí

14-11-2020 15:42

(THPL)- 14 vị trí bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 vị trí; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao 3 vị trí; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 5 vị trí; Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học & Công nghệ 5 vị trí.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2020, trong đó xác định thu hút 14 vị trí trực thuộc các cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch này nhằm tổ chức thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học theo nhu cầu nhân lực trình độ cao của các cơ quan, đơn vị của TP.HCM nhằm phục vụ cho các chương trình, kế hoạch, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên các lĩnh vực trọng điểm của Thành phố. Tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nguồn chất xám trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài tham gia nghiên cứu, tư vấn cho Thành phố trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. 

Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, thành tích nghiên cứu, cấp độ và số lượng danh hiệu, giải thưởng… của vị trí thu hút.  Về chế độ đãi ngộ, các chuyên gia, nhà khoa học đáp ứng các yêu cầu sẽ được hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng, mức lương hàng tháng theo Quyết định 17/2019 và hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí cho mỗi công trình nghiên cứu.

Theo Quyết định 17/2019, chuyên gia và nhà khoa học được chi trả lương hằng tháng theo mức lương cơ sở nhân với hệ số của bảng lương chuyên gia cao cấp, đối với giáo sư, phó giáo sư được hưởng hệ số 9,4, các trường hợp còn lại hưởng hệ số 8,8. 


Nguồn: VietNamNet- Clip: VTV- TH: THPL

Cùng chuyên mục