TP.HCM thu 2.900 tỷ đồng mỗi ngày, tăng gần gấp đôi chỉ tiêu Trung ương giao

(THPL)- Trong hai tháng đầu năm, bình quân mỗi ngày TP.HCM thu 2.900 tỷ đồng/ngày, tăng gần gấp đôi chỉ tiêu Trung ương giao là 1.500 tỷ đồng/ngày.

Thứ ba, 02/03/2021 15:41
Nguồn: Tổng hợp – TH: THPL