TPHCM: Thu hồi bán đấu giá 300 mặt bằng đất công

13-04-2019 08:37

(THPL) - Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HOREA) đã kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương thực hiện công tác rà soát, phân loại khoảng 300 mặt bằng đất công.HoREA kiến nghị phân loại 300 mặt bằng đất công này thành 3 nhóm. Trong đó, nhóm 1 bao gồm các mặt bằng về cơ bản thực hiện đúng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì sớm được giải tỏa cho người sử dụng đất.

Nhóm 2 bao gồm các mặt bằng có sai phạm về quy trình, thủ tục, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước ở mức độ không lớn, thì yêu cầu người sử dụng đất hoàn thành các thủ tục đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với Nhà nước (nếu có). Nhóm 3 bao gồm các mặt bằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Để thu hồi các mặt bằng đất công, Hiệp hội kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm có kết luận, giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp, để có phương án xử lý phù hợp, vừa đảm bảo nguyên tắc không làm thất thoát tài sản công, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân.

Liên quan đến 300 mặt bằng đất công này, bà Phan Thị Thắng - Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, từng đề nghị Trưởng ban chỉ đạo 167 ra quyết định hủy bỏ 300 quyết định, công văn chỉ định bán các mặt bằng và địa chỉ nhà đất công cho các tổ chức, cá nhân mà không thông qua đấu giá. Những khu đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích và thậm chí gây lãng phí, làm thất thu cho ngân sách.

Trước những kiến nghị trên, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết đối với 300 mặt bằng đất công bị đề nghị xử lý, quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ được phép bán chỉ định nhưng các doanh nghiệp không làm thủ tục thu mua.

Hiện nay, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài chính TP mời doanh nghiệp lên tìm hiểu lý do nếu chính đáng có cơ sở xem xét tiếp tục bán thì đề xuất, còn nếu không thì buộc thu hồi bán đấu giá chứ không để tài sản lãng phí.

Nguồn: Thanh niên

Cùng chuyên mục