Trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy

(TVPL) - Tại Điều 50, Chương V, Nghị định số 105 được Chính phủ ban hành ngày 4/12/2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, đã đưa ra quy định chi tiết về trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan thực hiện các hoạt động ngăn chặn, điều tra và xử lý tội phạm về ma tuý.

Thứ bảy, 05/08/2023 14:43
Nguồn: TVPL - Video: Nhân Dân TV, ANTV