TRẠI THANH CẨM (THANH HÓA): ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN

(TVPL)- Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, Ban Lãnh Đạo Trại giam Thanh Cẩm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Thứ hai, 21/11/2022 09:39
Nguồn: Tvphapluat