Trailer Chuyên Mục: Người Việt Năm Châu

23-03-2020 14:28

Người Việt Năm Châu là chuyên mục đặc biệt của Truyền Hình Pháp Luật nhằm thông tin về đồng bào ta ở nước ngoài. Với các thông tin thời sự cập nhật thường xuyên về các tình huống ứng dụng luật pháp liên quan người gốc Việt trở về sinh sống, đầu tư tại Việt Nam, cũng như cơ hội người Việt đầu tư, học tập ở nước ngoài. Ngoài ra, chuyên mục còn là nhịp cầu sống động về cuộc sống, thành tựu của người gốc Việt thông qua clip thời sự, phóng sự, giao lưu trực tuyến...

Người Việt Năm Châu là chuyên mục đặc biệt của Truyền Hình Pháp Luật nhằm thông tin về đồng bào ta ở nước ngoài. Với các thông tin thời sự cập nhật thường xuyên về các tình huống ứng dụng luật pháp liên quan người gốc Việt trở về sinh sống, đầu tư tại Việt Nam, cũng như cơ hội người Việt đầu tư, học tập ở nước ngoài. Ngoài ra, chuyên mục còn là nhịp cầu sống động về cuộc sống, thành tựu của người gốc Việt thông qua clip thời sự, phóng sự, giao lưu trực tuyến...

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục